Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének kizárólagos célja az ügyfélszolgálat vezetése, valamint az Ön információval történő ellátása a Beurer Medical Hungary Kft. által forgalmazott termékeiről. A Beurer Medical Hungary Kft., melynek székhelye 1211 Budapest, Iparvágány u. 2-16. szám alatt található, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés és tiltakozás jogának gyakorlását.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Schmutz Boglárka
Telefon: (1) 219-5435
E-mail: boglarka.schmutz@beurermedical.hu

Adatkezelő elérhetőségei és adatai:

Beurer Medical Hungary Kft.
Székhely / telephely: 1211 Budapest, Iparvágány u. 2-16.
Telefon: (1) 219-5435
Fax: (1) 219-5436
E-mail: beurer@beurer.hu

Mik a személyes adatok?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Személyes adatok módosítása, törlése

A GDPR rendelet alapján jogában áll tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, illetve a személyes adatok tárolásának tervezett időpontjáról. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését feltéve, hogy az adatkezelés nem szükséges a szabad véleménynyilvánítás jogának vagy a tájékozódás jogának biztosításához, jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a közérdek céljára vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy azokkal szembeni védekezéshez. Kérheti, hogy az Ön által részünkre megadott személyes adatokat tagolt, naprakész és gépileg olvasható formátumban adjuk át az Ön részére vagy továbbítsuk azt egy másik személy részére. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséről. Ennek következtében nem leszünk a továbbiakban jogosultak folytatni az adatkezelést a jövőre nézve. Jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, melyhez fordulhat lakóhelye szerinti, munkahelye szerinti vagy a mi székhelyünk szerinti illetékes hatóságokhoz. Jogai gyakorlásához kérjük vegye fel a kapcsolatot a Beurer Medical Hungary Kft-vel a info@beurermedical.hu e-mail címen.

Amennyiben úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Cookie-k (sütik) törlése, tiltása:

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével.Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beurermedical.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

Adatkezelési irányelvek:

I. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (továbbiakban GDPR rendelet) alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

II. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

III. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

IV. Az érintettek köre: A weboldalt látogató személyek valamennyien érintettek.

V. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, statisztika készítése, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

VI. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

VII. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

VIII. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével mérjük. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy

IX. A beurermecial.hu meglátogatása

Amikor Ön meglátogatja a beurermedical.hu honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk az un. naplófájlokban:

 • a csatlakozott számítógép IP-címe,
 • az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
 • az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama,
 • böngészőjének típusa és beállításai,
 • operációs rendszer

Ezen adatok tárolása technikai okokból történik.

Az Általános Szerződési Feltételek megtekintéséhez kérjük Önt látogasson el a http://beurermedical.hu/aszf oldalra.